„Lidové hlasování je zásadním nástrojem suverenity našich občanů,“ řekl Maroni, představitel pravicově populistické Ligy severu (LN). Ta konání takového referenda mezitím navrhla. LN tím reagovala i na vleklý spor kolem stavby nové mešity v Milánu.

„Je důležité, aby vůle lidu byla respektována,“ řekl dále Maroni. Švýcarští představitele jej prý ujistili, že výsledek tamního plebiscitu, jímž nové minarety nebyly povoleny, neznamená omezení náboženské svobody.