Slyšení se jako účastníci mohou zúčastnit členské státy OSN a Kosovo. Valné shromáždění OSN v říjnu schválilo požadavek Srbska, aby ICJ vyšetřil, zda se odtržení Kosova uskutečnilo legálně.

Nezávislost Kosova, které ji jednostranně vyhlásilo 17. února 2008, uznaly Spojené státy i většina členských zemí Evropské unie včetně Česka. Celkem tak učinilo 63 zemí. Naopak nejrozhodněji se proti samostatnosti Kosova postavilo Srbsko a jeho spojenec Rusko.

ICJ sídlící v Haagu je nejvyšším soudním orgánem OSN. Zabývá se právními spory mezi svrchovanými státy a také vypracovává právní posudky na žádost Valného shromáždění, Rady bezpečnosti či jiných organizací zmocněných k tomu VS OSN. Rozsudky ICJ jsou závazné, ale soud nemá prostředky, aby si jejich respektování vynutil.