Soud rozhodl, že Eva Pešková, která v roce 1979 zakoupila od státu zemědělskou usedlost v Neštěnicích a byla nucena ji vrátit původním majitelům v roce 2001, nedostala finanční odškodnění v rozumném poměru k ceně majetku v době jeho odnětí.

Evropský soud tak uznal stížnost Peškové na porušení jejího práva na pokojné užívání majetku. Český stát jí musí vyplatit 30 000 eur náhrady a 240 eur za soudní výlohy. Stěžovatelka z titulu spravedlivého zadostiučinění požadovala více než dvojnásobek soudem přiznané částky.

Soud bral na zřetel to, že žena statek koupila na tehdejší poměry hodně levně, ale vyjádřil názor, že si toho nemusela být vědoma a že jednala v dobré víře.