Deník minulý týden napsal, že Fico patřil za komunismu k privilegované vrstvě, mohl cestovat na západ a byl loajální k režimu, co mu otvíralo cestu ke slibné kariéře. Premiér Fico tvrdí, že uvedené tvrzení se ho dotklo. Podle tiskového zákona může premiér reagovat na pravdivá fakta a vydavatel musí odpověď otisknout bez dalšího vysvětlení. Jinak ho čeká okamžitá milionová pokuta.

"Fico se chová jako komunisticky papaláš, jenom není komunismus," komentuje premiérovu žádost šéfredaktor deníku Sme Matúš Kostolný. Deník chtěl podle šéfredaktora poukázat na to, že Fico komunismus zlehčuje, když tvrdí, že ne všechno bylo za minulého režimu špatné.

"Pamatuji se, jak jsem musel žádat svého nadřízeného o souhlas vycestovat na Maltu na dovolenou, i to, že jsem neměl žádný problém si na tuto cestu našetřit z mimořádně štědrého stipendijního systému pro studenty," uvedl Fico na vědecké konferenci věnované sametové revoluci. Za tato slova ho deník Sme označil za součást "privilegované vrstvy stranických kádrů a jejich nadějných rezerv".

Fico ve své odpovědi uvedl, že tato tvrzení nejsou pravdivá. "Jako student právnické fakulty jsem neměl žádné privilegované postavení. V čase studia jsem nebyl členem žádné politické strany a ani moje rodinné zázemí mně neřadilo mezi žádnou privilegovanou vrstvu. Můj otec pracoval jako dělník, matka jako prodavačka. Ani jeden z rodičů nebyl v žádné politické straně. Vzhledem k dobrým studijním výsledkům jsme na právnické fakultě získal prospěchové stipendium stejně, jako mnoho dalších studentů," napsal premiér ve své odpovědi zveřejněné deníkem Sme v sobotu.

Žaloba za karikaturu

Premiér Fico už v minulosti žádal od deníku Sme 33 tisíc eur (téměř 850 tisíc Kč) za zveřejnění karikatury. Na karikatuře sedí Fico u lékaře, který na základě rentgenového snímku konstatuje, že nemá páteř.

"Nemýlil jsem se. Ta bolest páteře je čistě fantomová," říká lékař na karikatuře zveřejněné 9. července 2009. Karikaturista tím reagoval na informaci z úřadu vlády, že premiér ruší pro "akutní bolesti páteře" svůj program. Ficovi se nelíbilo, že Sme si dělá posměch z jeho zdravotního stavu.