Medvěděv vystoupil společně se švédským premiérem Fredrikem Reinfeldtem, jehož země tento půlrok unii předsedá, s předsedou Evropské komise Josém Barrosem a s vysokým představitelem EU pro zahraniční politiku Javierem Solanou.

Ruská nabídka je ještě širší, snížení se má pohybovat mezi 20 až 25 procenty. Doposud Rusko slibovalo snížení jen v rozmezí 10 až 15 procent.

Rozhodnutí Moskvy může usnadnit roli EU, když bude požadovat snížení emisí po dalších zemích, zejména po USA a Kanadě. O snížení emisí se má jednat v prosinci v Kodani, předmětem bude jednání o následné smlouvě po Kjótském protokolu, jehož platnost končí.

Slib Ruska je velmi blízko požadavkům EU, která sama slibuje, že sníží do roku 2020 emise o dvacet procent vůči úrovni z roku 1990. Pokud se přidají další země, sníží emise o 30 procent.

Při jednání amerického prezidenta s čínským protějškem dala Čína najevo ochotu klást důraz na snižování energetické náročnosti a snižování emisí. [celá zpráva]

Rusům se ovšem podobný slib dává snáze, protože se po pádu SSSR zhroutila ekonomická průmyslová základna, takže de facto nemusí jít o reálné snížení, uvádí DPA.