Papež přijal Fischera ve své soukromé knihovně, kde mu premiér předal pamětní medaili. 

Premiér s Benediktem XVI. hovořil asi dvacet minut. „U papeže to byla soukromá audience. Nebyla to politická témata, ale spirituální. Hovořili jsme o koexistenci tří hlavních monoteistických náboženství, to je věc, která mě i osobně zajímá. Dále také ještě o postavení rodiny, chudobě či extremismu,“ řekl novinářům Fischer. 

Fischer se v sobotu v prostorách pod bazilikou sv. Petra poklonil také památce českého kardinála Josefa Berana a papeže Jana Pavla II. Premiér kromě setkání s Benediktem XVI. v sobotu jednal i vatikánským státním sekretářem Tarcisiem Bertonem. Debatovat měli o dosud neratifikované česko-vatikánské smlouvě.

Fischer novinářům řekl, že stávající úřednický kabinet nepředloží parlamentu ke schválení mezinárodní smlouvu mezi Českou republikou a Svatým stolcem. "Jasně jsem deklaroval, že je mimo možnosti mandátu této vlády – jak časově, ale především obsahově – aby dokončila proces ratifikace,“ řekl Fischer. Podle něj to vatikánský státní sekretář Tarcisio Bertone vzal na vědomí.

Vatikánský státní sekretář zopakoval, že za současné ekonomické krize nebude katolická církev prosazovat majetkové vyrovnání s ČR.