„První fáze po pádu komunismu byla ve znamení získávání více svobody, více demokracie, více tržního hospodářství, méně státních zásahů a regulace,“ řekl český prezident. Levicové ideje byly podle něj na ústupu a ekologické hnutí nehrálo takovou roli jako dnes.

„To se ale dramaticky změnilo. Nyní končící druhé postkomunistické desetiletí svobod je už zcela jiné,“ dodal Klaus. Poslední desetiletí označil za dobu, kdy je méně svobody, více regulace, více manipulování s lidmi ve jménu všech možných politicky korektních myšlenek a rostoucí nedůvěry v trh. „Tržní ekonomika prakticky zmizela, místo ní je tu sociální a ekologický trh,“ doplnil prezident.

Režim padl sám, role aktérů se přeceňuje

Samotný pád komunismu zůstává podle něj kontroverzním tématem. „Opakuji: pád, nikoli komunismus jako takový,“ zdůraznil. Stále prý také zastává „nepříliš oblíbený“ názor, že „komunismus nebyl poražen, ale zhroutil se prakticky sám... Na konci 80. let byl už tak slabý, měkký, starý a vyprázdněný, že nemohl dál existovat.“

Klaus je známý zastánce teorie, že tehdejší disidenti měli význam, ale v pádu komunismu zásadní roli nesehráli. Ve čtvrtek prezident řekl, že většina interpretací pádu komunismu, s nimiž se setkává, je založena na zavádějících a velmi zaujatých historkách. „Obvykle přehánějí roli jednotlivců – zejména těch, kdo hrají v příběhu hlavní roli a kteří se vidí jako praví hrdinové své doby. To není můj cíl. Jsem zastáncem akademičtějšího přístupu.“