"Změny jsou nevyhnutelné. Jen na nás samých závisí, jaké bude Rusko pro nás, naše děti a vnuky," prohlásil Medvěděv ve svém druhém výročním poselstvím, předneseném v Kremlu před členy vlády a obou komor parlamentu.

Prezident připomněl, že dnešní Rusko za své postavení v mnohém vděčí ještě sovětské éře, během které se ze zaostávající agrární země stalo velmocí. Ale tato zděděná infrastruktura zastarává. Sovětský model už nefunguje, uvedl.

"Nastal čas, abychom my, současné pokolení, řekli své slovo a pozdvihli Rusko na novou úroveň," prohlásil Medvěděv a vyzval k modernizaci, založené na demokratických institucích a hodnotách, která by překonala "chronickou zaostalost a závislost na surovinách".

Nestavět na exportu surovin, ale na unikátních technologicích

„Místo primitivní ekonomiky postavené na surovinách musíme vytvořit chytrou ekonomiku produkující unikátní znalosti, nové zboží a technologie pro lidi. Místo archaické společnosti, jejíž vůdci myslí a rozhodují za každého, bychom se měli stát společností inteligentních, svobodných a odpovědných lidí.“

Mělo by se podle něj přejít ke společnosti aktivních občanů a místo nostalgie a předsudků se ve své vnitřní a zahraniční politice řídit pragmatickými cíly.

Potlesk provázely prezidentovy sliby brzkého zvýšení penzí, zajištění bytů pro válečné veterány či vytváření nových pracovních míst pro města závislá na jediném velkém podniku, ve kterých žije na 16 milionů Rusů.

Prezident v projevu podrobněji vyložil své teze, které nastolil již v září v článku "Rusko vpřed", zveřejněném v internetovém deníku gazeta.ru.