I Německo se musí podle ní smířit s tím, že v mnoha oblastech může být přehlasováno v Evropské unii. Jednou "z nejnapínavějších otázek" souvisejících s překonáváním zdí podle kancléřky bude, zda "jsou národní státy ochotny a schopny odevzdávat kompetence na multilaterální organizace", ať to stojí, co to stojí. Připomněla například blížící se klimatický summit v Kodani. "Tento svět nebude mírovým a dobrým světem, pokud nebudeme připraveni k větší míře globálního pořádku a více mnohostranné spolupráce," uzavřela šéfka německé vlády.

Pokojné spolužití tak v budoucnu bude možné uskutečnit jen v globálním pořádku. S tím souvisí také nutnost vzdát se části národní suverenity.

Merkelová se letmo zmínila i o prosazeném požadavku prezidenta Václava Klause na výjimku pro Českou republiku z listiny základních práv EU kvůli obavám o majetkové nároky sudetských Němců. Kancléřka se tím odrazila k úvaze o obtížnosti majetkových sporů například mezi kyperskými Řeky a Turky a nutnost pochopit podstatu problémů z hlediska všech regionů.

"Pak člověk samozřejmě okamžitě zpozoruje, že vůbec nejsme tak dobře vzdělaní a jistí si fakty, co se týká majetkových otázek mezi oběma částmi Kypru," řekla německá kancléřka a dodala, že je třeba hodnotit i turecké zasahování do těchto otázek. "To znamená, že když dnes chcete řešit problémy a strhávat zdi, musíte se automaticky intenzivně zabývat jinými částmi světa."

To, že se oslav zúčastní šéfové vlád téměř všech zemí Evropské unie podle Merkelové ukazuje, že otevírání vnitroněmeckých hraničních přechodů tehdy bylo celoevropskou záležitostí.