BBC uvedla, že když přesně před 20 let zeď symbolizující bipolární rozdělení světa padla, pro lidi z východní a střední Evropy se to zdálo být velkým vítězstvím stejně jako pro systém volného trhu. Teď však důvěra v tento systém v důsledku finanční a ekonomické krize slábne.

BBC se dotazovala více než 29 000 lidí v 27 zemích světa. Pouze ve dvou zemích, ve Spojených státech a v Pákistánu, odpověděla více než pětina lidí, že kapitalismus v nynější podobě funguje dobře.

Téměř čtvrtina všech si myslí, že má vážné nedostatky. Ve Francii si to dokonce myslí 43 procent, v Mexiku 38 a v Brazílii 35 procent lidí. BBC uvedla, že ve všech státech je patrná silná touha po vyváženějším přerozdělení bohatství - ve 22 zemích se pro to vyslovila většina dotázaných.

Britská stanice doplnila, že z průzkumu vyplývá globální konsenzus ohledně jedné věci: téměř všude si lidé přejí, že aby vlády obchod aktivněji regulovaly. Výjimkou je Turecko, kde si obyvatelstvo přeje méně intervencí státu.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky