Dodatečné náklady, o kterých se nehovoří v rozpočtu na obranu, vypočítalo vrchní velení francouzské armády. Původních 250 důstojníků působících v různých strukturách NATO se má do roku 2012 rozrůst na 1300, kteří budou dostávat příplatky v podobě odlučného a dalších bonusů. Francie již tak platí 170 miliónů eur do společné kasy aliance a tato suma se má zvýšit o 30 miliónů.

Další výdaje pak budou směřovat do fondu na výcvik afghánských policistů a vojáků, kteří mají postupně přebírat na svá bedra starost o bezpečnost v zemi sužované násilím islámských extremistů. Pravidla pro jeho financování jsou ale poněkud nepřehledná a každá spojenecká země do něho přispívá tak trochu podle svého mínění.

Konečné náklady nemohou být ještě známé a generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen dal navíc najevo, že bude nutné do fondu nasypat více než 221 miliónů eur už slíbených Německem, Norskem, Španělskem a Itálií.

Mise NATO v této zemi pozře 95 procent nákladů aliance vyčleněné na vojenské operaci mimo hranice jejích členských zemí.

Ekonomická krize ovlivňuje členské země NATO co do ochoty na výdaje aliance přispívat. Francie a Německo považují svůj podíl za vysoký a rády by jej snížily. Dosáhnout by toho chtěly zejména zeštíhlením velících struktur, v nichž je podle nich příliš mnoho lidí.