Počet obyvatel města v uplynulých letech vytrvale klesal. Zatímco v roce 1951 tam podobně jako v polovině 17. století žilo 174 000 lidí, v roce 1996 ještě 70 000, v současnosti je Benátčanů 59 984. Benátky přitom denně v průměru navštíví jen o něco málo méně turistů - asi 55 000.

Starosta města Massimo Cacciari tvrdí, že to nic neznamená a pokles není nic nového, skupina místních obyvatel ale plánuje symbolický pohřeb města známého též jako královna Jadranu. Trojice lodí má 14. listopadu vést rakev po kanálu Grande a vyložit ji před radnicí nedaleko slavného mostu Rialto.

Lidi z Benátek vyhánějí hlavně vysoké ceny nemovitostí. Město navíc pravidelně zaplavuje přílivem vzedmuté moře.