Dcera děkana Fakulty sociálních a ekonomických věd Daniela Bánociho nastoupila ke studiu v akademickém roce 2006/2007. Už v červnu dělala Daniela Bánociová státnice. Tehdy byl její otec proděkanem. Jeho dcera zvládla pět ročníků, během nichž je potřebné získat 300 kreditů, za několik měsíců. Z toho byla jeden semestr na studijním pobytu v Bologni.

Děkan se k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat a tvrdí, že na studium své dcery neměl žádný vliv. Podle internetové stránky školy však seděl ve státnicové komisi, která zkoušela jeho dceru.

Za kratší čas, než je zvykem, studovala také členka Akademického senátu fakulty Drahomíra Janíková. Ta zvládla pětileté studium za dva roky. “Existuje možnost spojit ročníky. Neporušila jsem žádný zákon,“ tvrdí Janíková.

Ministr školství Ján Mikolaj chce Trenčínskou univerzitu prověřit. „Titul inženýr se v žádném případě nedá získat za rok,“ řekl. Za rok je možné získat maximálně 60 kreditů.

Mikolaj chce kontrolovat i další školy a to ve spolupráci s Českou republikou. „Pokud nás o to požádají, dáme jim k dispozici všechny dokumenty,“ uvedl. Česká akreditační komise chce prověřit některé slovenské vysoké školy působící v ČR.