Česká republika je poslední členskou zemí unie, která ratifikaci lisabonské smlouvy nedovedla do konce. Aby reformní dokument začal platit v celé EU, je ještě třeba podpis prezidenta Václava Klause.

"Jsem si jistý, že Češi to ratifikují, pokud dostanou výjimku," řekl Reinfeldt. Podle něj nyní švédské předsednictví unie na této věci pracuje a bude o Lisabonu jednat s ostatními zeměmi EU na unijním summitu, který se koná příští týden.

Podle švédských médií přichází nové Reinfeldtovo prohlášení zřejmě po novém rozhovoru mezi švédským premiérem a českým prezidentem.

Klaus se obává dokončit ratifikaci smlouvy reformující EU, protože by podle něho mohly být prolomeny Benešovy dekrety. To by podle prezidenta mohlo otevřít cestu k uplatňování majetkových nároků sudetských Němců vystěhovaných po druhé světové válce právě na základě Benešových dekretů z tehdejšího Československa.

Klaus proto požaduje, aby si Česko dojednalo výjimku z listiny základních práv EU, která by se skrze smlouvu stala právně závaznou. Podobné výjimky mají Polsko a Británie. Oba státy je ale vyjednaly už dříve a z jiných důvodů.