Podle prefekta Kongregace pro nauku víry Williama Josepha Levady je nová struktura odpovědí na četné žádostí, které Vatikán během let obdržel. Mnoho anglikánů bylo rozčarováno zpřístupněním kněžského i biskupského úřadu ženám, povolením přístupu k duchovním úřadům homosexuálům a žehnáním svazkům gayů a lesbiček.

Anglikáni, kteří se chtějí vrátit do lůna římskokatolické církve více než 500 let po anglikánském schizmatu, jsou většinou seskupeni v Tradičním anglikánském společenství, upřesnila církevní agentura I.media. To se dlouhodobě staví proti vývoji v anglikánské církvi a kritizuje zejména svěcení žen a žehnání homosexuálním svazkům.

Anglikánská církev byla založena králem Jindřichem VIII. v 16. století kvůli tomu, aby se mohl rozvést s Marií Aragonskou a vzít si Annu Boleynovou, když mu papež rozvod zakázal. Její světskou hlavou je anglický panovník. Ve světě má asi 77 miliónů věřících. První ženy v ní byly vysvěceny na kněze v roce 1994.