Navrhovatelé normy, která má být přijata jako novela zákona o ochraně životního prostředí, argumentují, že mezi lidmi rostou obavy z možných negativních dopadů elektromagnetického záření na zdraví člověka. Je otázkou, do jaké míry bude opatření kontrolovatelné. Zákon totiž zakazuje jen používání mobilů, nikoli jejich přítomnost ve zmíněných školách.

Nedávný průzkum institutu TNS Sofres ukázal, že téměř tři čtvrtiny školáků ve věku 12 až 17 let telefony ve škole používají. U chlapců tento podíl činí 70 procent, u dívek dokonce 77. Více než polovina školáků se v anketě navíc přiznala, že sahají po telefonech i během výuky, aby odeslali nebo přijali SMS. Jedné pětině z těchto provinilců učitelé mobil zabavili.