„Jestli rychle neomezíme emise CO2, výrazné klimatické změny zažijeme na vlastní kůži,“ řekl na mezinárodní konferenci v Oxfordu Richard Betts z Met Off, pro něhož výsledky studie byly „šokem“. Zhoršená předpověď podle něj vyplývá z nových poznatků o rychlosti pohlcování CO2 oceány a lesy – je mnohem pomalejší, než se soudilo.

Mezi klimatology i ekology panuje konsensus v tom, že vzestup teplot o dva stupně je limit, po jehož překročení by se roztočila spirála nevratných klimatických následků. Mezivládní klimatický panel při OSN (IPCC) přitom ještě loni předvídal, že dvoustupňové oteplení nepřijde dřív než na konci století.