Ratifikaci pozastavil německý ústavní soud. Konstatoval, že smlouva není v rozporu s německou ústavou, požadoval však přijetí zákona, který Spolkovému sněmu a Spolkové radě dá větší podíl na rozhodování. [celá zpráva]

Parlament musí nově hlasovat o všech změnách samotné smlouvy i o jakémkoli rozšíření pravomocí EU, které by měly vliv na německou suverenitu.