Zákon o ochraně státního jazyka vzbudil řadu emocí maďarské menšiny na Slovensku, která tvoří asi desetinu obyvatel země, a také v sousedním Maďarsku.

Kritici normy se obávají diskriminace, neboť podle nové právní úpravy příslušníci menšin mohou na Slovensku ve své mateřštině komunikovat s institucemi jen v místech, kde tvoří nejméně pětinu obyvatel. Vveřejná oznámení a tabule musejí být vždy i ve slovenštině.

Orban připustil, že v jazykových otázkách má Brusel jen omezené nástroje a možnosti k případné reakci, tyto otázky totiž spadají do kompetence jednotlivých zemí. Zdůraznil ale, že národní opatření musí respektovat práva národnostních menšin.