Podle expertů dochází k přenosu know-how z Německa do České republiky. Ultrapravicová scéna na obou stranách hranice spolupracuje, konají se pravidelná setkání mezi vedoucími silami scény. Představitel českého Národního odporu navštívil saský zemský sněm na pozvání extremistické strany NPD, ktera se ve volbách dostala do saského zemského sněmu.

Ze Saska se v posledních letech také exportují pravicově extremistické struktury do sousedních zemí.
Mezi srovnatelnými strukturami stran dochází ke spolupráci, zdůraznil německý expert Friedemann Bringt.

Podle německé tajné služby udržují členové NPD také vztahy s Dělnickou stranou. Služba o tom má informace. Zmínila seminář, který probíhal střídavě na obou stranách hranice v obou jazycích. Němečtí pravicoví extremisté šli také řečnit na setkání české ultrapravice.

Zpráva agentury DPA také citovala aktivistu Ondřeje Cakla, který se konference účastnil a tvrdil, že podle starších údajů bylo v ČR na 7000 neonacistů a v posledních dvou letech jejich počet kontinuálně vzrůstá. Cakl zmínil i protiromské demonstrace.