Podvody odhalil katastr náhodou, když v jedné se smluv zjistil nedostatky a vyzval k jejich odstranění. Původní vlastník pozemku oznámil katastru, že podpisy na smlouvě i notářské ověření jsou falešné. Katastr už předtím povolil 16 převodů pozemků. S původními vlastníky pozemků nekomunikoval, protože nový majitel předložil zplnomocnění. Podpisy však byly zfalšované.

Pozemky měla získat bratislavská firma Ballor, jejímž majitelem je občan Maďarské republiky. Majitelem realitní kanceláře zapletené do podvodu byl rovněž Maďar. Na adrese, kde měla realitní kancelář působit, sídlí v Budapešti útulek pro bezdomovce.

Původní vlastníci mají šanci získat pozemky zpět, protože prokuratura napadla smlouvy, kterými firma Ballor pozemky převedla. "Prokuratuře to umožnila chyba katastru, když si úředníci nevšimli, že na Slovensku registrovaná firma prodává ornou půdu občanu Maďarska. Cizinci mohou získat ornou půdu pouze v případě, že mají trvalý pobyt na Slovensku, nebo ji tři roky obdělávají," píše Sme.

Oľga Peloušková (74) zdědila po rodičích přes 55 hektarů půdy u obce Čiližská Radvaň. Pozemky po léta pronajímala místním pěstovatelům pšenice a kukuřice. V červnu 2009 však byla upozorněna, že s jejími pozemky se něco děje. Peloušková měla převést pozemky na firmu Ballor. Jedna parcela však ve smlouvě chyběla a katastr jí oznámil, že z tohoto důvodu přerušuje konání o povolení vkladu pozemků na nového majitele. "Jela jsem do Dunajské Stredy zjistit, co to znamená. Když mi ukázali smlouvu o převodu pozemků na firmu Ballor, okamžitě jsem podala trestní oznámení," cituje deník Pelouškovou. Následně katastr v Dunajské Stredě vyjádřil názor, že podpis na kupní smlouvě může být zfalšovaný.

Podobný problém má i Milana Zemánková (87) z Kobylí na Moravě. "Kupní smlouvu jsem nikdy neuzavřela. Pokud je na ní můj podpis, je to podvod," říká. 

Vyšetřovatel zahájil v případu podvodu trestní řízení, konkrétní osobu zatím neobvinili.