Umělé stromy jsou jedním z návrhů na opatření proti škodlivým emisím, které uvádí zpráva pracovníků z Ústavu mechanického inženýrství. Odborníci zvažovali stovky možností, nakonec však vybrali jen tři návrhy, které jsou proveditelné s použitím současných technologií, které navíc samy neprodukují žádné anebo jen minimální množství CO2.

Umělý strom je podle hlavního autora zprávy Tima Foxe zatím ve stádiu prototypu, ale jeho provedení je velmi zdařilé a pokročilé. „Mohli bychom se v relativně krátké době dostat k masové výrobě a použití,“ doplnil s tím, že prototyp měří zhruba stejně jako lodní kontejnery a tudíž se dá bezproblémově přepravit. Jeden nový strom by mohl pohltit tisícinásobně více CO2 než opravdový.

Stromy by pracovaly na principu zachycování oxidu uhličitého ve filtrech. Potíž by ale byla s dalším uskladněním plynu a zpráva vyzývá k rozvíjení uskladňovacích technologií.

Podle Foxe není ale geoinženýrství definitivní odpovědí na problém škodlivých emisí a hrozbu, že vlivem jejich hromadění v atmosféře výrazně vzroste teplota na Zemi. Návrhy týmu jsou prý jenom krátkodobým řešením, který má dát světu více času přijít na to, jak snížit produkci průmyslových zplodin.

Foxův tým kromě umělých stromů navrhl také instalace kontejnerů s rostlinnými řasami na budovách, které by likvidovaly CO2 během procesu fotosyntézy, a odrážení slunečního záření prostřednictvím reflexních střech. Autoři zprávy poznamenali, že je možnosti potřeba dál zkoumat a vyzvali britskou vládu k investici 10 miliónů liber do výzkumu.