Podle listu Le Figaro v postižených oblastech naměřili ve vzduchu koncentrace sirovodíku až do jednoho promile, což dvěstěnásobně překračuje normu přípustnou pro průmyslové podniky. Premiér Francois Fillon proto přerušil dovolenou, aby se poradil s několika ministry, jak problém řešit.

Například 28. července nalezli v Saint-Michel-en-Greve v naplavenině řas jezdce v bezvědomí, jeho kůň už nežil. Experti jsou přesvědčeni, že se oba stali obětí sirovodíku uvolněného z rostlin při hnilobném procesu. V dřívějších letech zde zemřelo také několik psů a jeden muž, který si šel na pobřeží zaběhat.

Francouzský institut pro ekologická rizika Ineris odebral vzorky kontaminovaného vzduchu, jejichž analýza obavy potvrdila. „Výsledky jsou špatné,“ řekl jeden z pracovníků ústavu.

Tlející řasy se hromadí už několik let v období od dubna do října v oblastech, kde se vzhledem k členitosti pobřeží málo obměňuje voda. Každoročně úřady stačí v Bretani odklidit na 70 tisíc krychlových metrů odumřelých mořských rostlin. V místech s měkkým dnem se však řasy nechávají jednoduše hnít, protože mechanismy pro jejich odstranění jsou těžké a mohly by se potopit.