Ve více než třicetistupňovém vedru braniborský ministerský předseda Matthias Platzeck zavtipkoval, že Braniborsko je země slunci zaslíbená. "Tento solární park je důležitým milníkem v našem úsilí učinit ze získávání solární energie v Braniborsku důležitý hospodářský faktor," prohlásil Platzeck.

Solární dílo leží v dolnolužickém regionu severně od Chotěbuze. Areál o rozloze 210 fotbalových hřišť ještě před 20 lety sloužil jako vojenské cvičiště sovětské armádě. Do konce tohoto roku tu bude soustava solárních panelů schopna proměňovat sluneční světlo v 53 megawattů elektřiny. To ze zařízení činí druhou největší sluneční elektrárnu na světě. Bude schopna uspokojit spotřebu zhruba 15 000 domácností a její životnost je plánována na nejméně 20 let.

Lieberose je modelový projekt i pro sanaci bývalých armádních prostorů, které jsou zamořeny chemikáliemi. Významné jsou i další ekologické aspekty sluneční elektrárny mezi obcemi Turnow-Preilack a Lieberose. Při množství elektřiny, které se tu vyrobí, by konvenční elektrárna do ovzduší za rok vypustila 35 000 tun oxidu uhličitého (CO2). Americká firma First Solar navíc slibuje, že až elektrárna doslouží, staré články odveze, zrecykluje a materiál použije na výrobu nových sestav.

Sluneční světlo sbírá od nynějška přesně 560 000 solárních tenkovrstvých modulů, které First Solar vyrobila převážně ve svém závodě ve Frankfurtu nad Odrou. Panel s pořadovým číslem 560 000 spolu instalovali premiér se spolkovým ministrem výstavby Wolfgangem Tiefenseem.

V Německu je v provozu 1,7 miliónu zařízení, která využívají sluneční energii k výrobě elektřiny nebo tepla. Podle expertů je možné do roku 2020 produkci zdesetinásobit.