Úřady hájí svůj záměr tím, že kamery budou jen v rodinách, jež jsou „trvale asociální“ a dělají svým sousedům ze života peklo. Argumentují, že v drtivé většině ze dvou tisíc rodin, kde již takové kamery byly instalovány, se výskyt protispolečenského chování snížil. Projekt je dílem ministerstva pro děti a má stát 400 miliónů liber (asi 12 miliard korun). Vláda čeká, že to sníží počet mladistvých zločinců, drogově závislých i alkoholiků.

Kamery mají fungovat 24 hodin denně a umožní agentům Family Intervention Projects sledovat dění v problémových rodinách: zda děti chodí včas do školy, co dostávají doma k jídlu, zda dělají domácí úkoly a kdy chodí spát. Budou sledovat i chování rodičů: zda neužívají drogy či alkohol, jak se chovají k dětem apod. Kamerový systém má být doplněn speciální službou, která může vpadnout do problémových domovů a kontrolovat, zda je vše v pořádku.

Úřady ujišťují, že se před instalací kamer vždy domluví s rodiči na konkrétních opatřeních k ochraně dětí i na sankcích za jejich porušení. Kamery prý jen kontrolují dodržování smlouvy.

Zajímavé je, že projekt, který neuvěřitelně zasahuje do soukromí, nevyvolal žádný odpor ani ze strany opozice. „Je to příliš málo a příliš pozdě,“ řekl jen se zjevným politováním stínový ministr vnitra, konzervativec Chris Grayling.