„Informoval jsem José Manuela Barrosa, že ČR se rozhodla požádat EK o aktivaci všech dalších procedur, které jsou spojeny s uplatněním principu solidarity. On tuto informaci vzal na vědomí. Současně informoval o tom, že rozhodnutí Kanady chápe jako velice vážnou záležitost, že ji bere jako něco, co vyžaduje vysvětlení, a že by velmi uvítal postupné kroky, které by vedly k návratu d o původního stavu. V tomto smyslu osobně hovořil s kanadským premiérem,“ sdělil Fischer českým novinářům po zhruba půlhodinovém jednání s Barrosem.

„Slíbil mi, že komise bude tuto věc velmi bedlivě sledovat. Cílovou funkcí je, konečně jako naší, v tom jsme ve shodě, hledat všechny cesty, abychom se vrátili od původního stavu, to je bez vízové praxe. To jsou výchozí pozice, uvidíme, jaká bude realita,“ doplnil Fischer.

Odvetné plošné zavedení víz podle Fischera nyní na stole není. EK podle něj bude v kontaktu s členskými zeměmi a bude působit, aby se záležitost s vízy vrátila do původního stavu. V kontaktu s členskými státy bude i česká vláda. „Aktivně budeme usilovat o to, aby se něco stalo,“ prohlásil český premiér.

Fischer chtěl odklad na podzim

Česko podle Fischera nadnese téma víz do Kanady na příští schůzce ministrů zahraničí EU. „Jsem přesvědčen, že ano,“ sdělil. O kanadských vízech se podle něj hovoří také na půdě Evropského parlamentu.

Fischer poukázal na to, že kanadského premiéra žádal, aby  jeho země zavedení víz odložila aspoň na dobu po předčasných volbách v ČR. A to proto, že by tento krok mohl posílit extremisty v Česku. Kanada ale byla podle Fischera rozhodnuta víza zavést.