Český parlament uznal mezinárodní tribunál po několikaletém váhání loni v říjnu. Se schvalováním smlouvy otálel kvůli pochybnostem, zda je dokument v souladu s českým ústavním pořádkem. Česko bylo posledním státem Evropské unie, který dohodu neměl schválenu, byť ji jeho zástupci podepsali už v dubnu 1999.

Klause k ratifikaci ICC vyzvala v únoru Strana zelených. Uvedla, že prezident svým otálením poškozuje prestiž země v době českého předsednictví v EU. Klaus se tehdy ohradil. Smlouvu prý nepodepsal kvůli vážným právním nesrovnalostem.

Mezinárodní trestní soud ICC
Je stálým tribunálem soudícím jednotlivce podezřelé z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Vznikl na základě Římské úmluvy z roku 1998, která ale vstoupila v platnost 1. července 2002.
ICC má sídlo v nizozemském Haagu, může však zasedat v jakékoliv jiné zemi. V červnu 2009 měl 108 členských států a 109. se v září má stát Chile. Česká republika byla mezi 39 zeměmi, které Římskou úmluvu podepsaly, ale neratifikovaly statut Mezinárodního trestního soudu. Čína, Rusko, Indie a Spojené státy se k ICC nepřidaly.