Irsko podmiňovalo uspořádání druhého referenda zárukami. Bez nich by se nehlasovalo. Záruky byly schváleny 19. června na summitu EU.

Jednání trvala dlouho, problémem nebyl obsah záruk, ale to, jakou právní formu a váhu by měly mít. Hlavně šlo o to, aby nic neměnily na samotném textu smlouvy. V platnost vstoupí, až bude schválena Lisabonská smlouva v celé EU.

Irsko chtělo záruky, že i po přijetí smlouvy bude mít svého eurokomisaře a že neztratí vliv na daňovou i rodinnou politiku. Zároveň nebude narušena jeho tradiční neutralita.