Tým vedený profesorem Karimem Nayerniou vyvinul novou technologii umožňující produkovat lidské spermie v laboratoři z embryonálních kmenových buněk s mužskými chromozomy XY. "Takto vytvořené kmenové buňky jsou schopny se meioticky dělit a produkovat "zcela přírodní funkční sperma,“ tvrdí profesor Nayernia.

"Jde o významný krok, protože to vědcům umožní podrobně studovat, jak se sperma utváří, a to by mohlo vést k lepšímu pochopení mužské neplodnosti a jejích příčin," uvedl Nayernia.

Doufá, že jakmile se technika zdokonalí, bude možno ji používat u mladých mužů, kteří se museli podrobit chemoterapii způsobující neplodnost. Věří i ve změnu zákona.

"Umožnilo by nám to vyvinout nové prostředky na pomoc párům trpícím neplodností tak, že by mohly mít dítě, které by bylo z genetického hlediska jejich vlastní," dodal.

Vědci se pokusili stejným způsobem vytvořit i buňky s ženskými chromozomy XX, ale nepokročili v tom dál. Nepovedlo se jim získat definitivní spermii, jen její zárodeční stádium, tzv. spermatogonii. Podle vědců to značí, že chromozom Y je klíčový proto, aby zárodek dospěl do podoby spermie.

Někteří vědci, ale nad zprávu publikovanou v časopisu Stem Cell and Development dali najevo své pochybnosti. Podle doktora Allena Paceyho ze sheffieldské univerzity takto získané buňky nelze nazývat spermiemi, protože spermie mají také specifickou buněčnou stavbu a určité chování, o němž tým NSCI nepíše.