Stalo se tak v dopise, který americký vyjednavač zaslal tehdejšímu jugoslávskému prezidentu Slobodanu Miloševičovi. Dopis pochází z období, kdy USA a Jugoslávie vyjednávaly o zastavení bojů na Balkáně.

Karadžič tvrdí, že Holbrooke podepsal dokument, který mu měl později zaručit imunitu před mezinárodními soudy, pokud zmizí z veřejného života. Proto se až do loňského července tento bývalý psychiatr skrýval v Bělehradě a vydával se za léčitele a oborníka na alternativní medicínu Dragana Dabiče. Holbrooke jeho tvrzení ale opakovaně popřel. [celá zpráva]

Rozhlasová stanice Radio Srbija, které o dopise informovala, na webu uvedla, že Holbrooke se v dopise sice výslovně nezmiňuje o zárukách beztrestnosti, nicméně de facto schvaluje útěk a neuvádí ani náznak pronásledování či potrestání.

Karadžič, souzený Mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii (ICTY) v Haagu, požádal soud o rozšíření svého seznamu svědků o další tři osoby. Mají mu potvrdit, že mu 18. července 1996 Holbrooke v Pale slíbil, že se vyhne haagskému soudu. Podle srbských médií má jít mimo jiné o amerického generála Douglase Luteho a podplukovníka Johna Phillyho.