Braniborské ministerstvo vnitra přiznalo, že v řadách kriminalistů pracuje 58 bývalých lidí od Stasi. Podle ARD dnes 13 těchto osob působí v pozici vedoucích referátů a devět jich pracuje v oddělení protistátních trestných činů. Ministerstvo pouze potvrdilo, že dva bývalí důstojníci Stasi dnes mají hodnost vrchních policejních radů.

ARD dále tvrdí, že někteří z dnešních vedoucích referátů dříve pracovali jako vedoucí vyšetřovatelé v elitním oddělení IX, které bylo pověřeno inscenováním politických procesů. Experti hovoří o policejním skandálu.

Podle ARD jsou dva bývalí příslušníci Stasi odpovědní za hlídání kancléřčina víkendového pozemku v regionu Uckermark poblíž města Prenzlau. Jeden z nich prý pro obávané "ministerstvo pro státní bezpečnost" pracoval deset let, naposledy v oddělení III, v jehož popisu práce byly mimo jiné odposlechy telefonátů ze Západu.

Braniborské ministerstvo zprávu odmítlo

Braniborský ministr vnitra Jörg Schönbohm podle pátečního deníku Berliner Zeitung označil tuto část reportáže za "absolutně lživou zprávu". Za hlídání samotné kancléřky totiž podle něj odpovídá nikoli zemský, nýbrž spolkový kriminální úřad a střežení jejích nemovitostí spadá pod policejní prezídium ve Frankfurtu nad Odrou.

Zemský ministr tvrdí, že polovině z 200 bývalých placených pracovníků Stasi, kteří nyní pracují jako policisté, bylo v roce 1989 méně než 25 let. Předhazovat jim dnes činnost pro Stasi je podle něj "zavádějící a falešné". "Odmítám policii stavět pod všeobecné podezření," řekl Schönbohm.

Ještě před sjednocením Německa v únoru 1990 bylo u kulatého stolu dohodnuto, že 220 řádných zaměstnanců Stasi může pracovat u policie. Při prověrkách po roce 1991 se zjistilo, že u policie stále pracuje 242 bývalých agentů Stasi a 1238 takzvaných neoficiálních spolupracovníků. Kolem 600 jich bylo propuštěno.