Tělo mladíka bylo v noci nalezeno u odvodňovací roury. Pokusy přivést ho k životu byly marné. Mladík zřejmě uklouzl a proud ho strhl do roury.

Na tragédii přišel 39letý obyvatel vesnice, jemuž se zdálo, že voda neodtéká a zaplavuje hostinec navzdory pytlům z písku. Už byla ve výši poliček na koření. Napadlo ho, zda odvodňovací roura není něčím ucpaná.

Hasiči, kteří na místě zasahovali, v ní narazili na mrtvého mladíka.

V okrese Amstetten ležícím u Dunaje bylo v noci zaznamenáno několik sesuvů půdy. Uzavřeno bylo několik místních komunikací. Odříznutá je obec Aschbach, protože silnice zablokovaly nánosy bahna, v jednom místě silnici zavalilo dvě stě kubíků vlhké zeminy..