"Dohoda je hotová...Přijata byla poslední změna předložená českým předsednictvím," uvedl zdroj.

"Rozhodnutí je právně závazné a nabude účinku dnem vstupu lisabonské smlouvy v platnost," píše se v návrhu závěrů ze summitu. "Toto rozhodnutí poskytuje právní záruku v tom smyslu, že vstup lisabonské smlouvy v platnost nebude mít vliv na některé záležitosti znepokojující irský lid," uvádí také návrh, který se nicméně ještě může změnit.

"Jedná se o objasňující text, který nemění ani čárku na lisabonské smlouvě," dodal Fischer. Podle něj garance budou začleněny do unijního práva, až bude lisabonská smlouva schválena ve všech státech, zřejmě jako součást smluv souvisejících s dalším rozšířením EU.

Politici prakticky neměli jinou možnost než Irům záruky dát. Jinak by mohlo být ohroženo konání plánovaného druhého referenda v Irsku o lisabonské smlouvě.

V případě přijetí protokolu k lisabonské smlouvě hrozilo nebezpečí,  že by se  Británii mohla otevřít diskuse o potřebě nové ratifikace celé smlouvy. To u mezivládní dohody nehrozí.

Premiér Jan Fischer, který summit vede za české předsednictví, už v pátek ráno vyjádřil přesvědčení, že summit EU se v pátek shodne i v této klíčové věci. Nakonec se dočkal aplausu.


Prezident Václav Klaus návrh kritizuje 

Klaus už před summitem návrhy kritizoval. Vadilo mu, že dokument o irských zárukách už nebude podléhat další ratifikaci v jednotlivých členských státech. Podle něj by dokument o garancích měl být schválen parlamentem. Fischerův kabinet to ale odmítá.

Základem dlouhodobých jednání o zárukách pro Dublin je skutečnost, že Irové loni v červnu v referendu odmítli lisabonskou smlouvu, která chce reformovat fungování evropské sedmadvacítky. EU jim pak ve snaze přimět je k uspořádání nového referenda slíbila určité záruky, podle nichž smlouva nepřinese Irsku změny v několika oblastech, jako jsou tradiční irská neutralita či národní svrchovanost nad daněmi nebo potraty.

 

Forma, kterou budou (záruky) přijaty, je jednoznačná, je to mezivládní dohodaministr zahraničí Jan Kohout

"Forma, kterou budou (záruky) přijaty, je jednoznačná, je to mezivládní dohoda. To je skutečně dokument, který nepodléhá ratifikaci v žádné členské zemi," zdůraznil ráno novinářům šéf české diplomacie Jan Kohout.

Rychlou shodu v otázce irských záruk analytici považují za klíčovou. Podle expertů se od "irské otázky" bude s konečnou platností i úspěšnost českého předsednictví, které si doposud, především kvůli dubnovému pádu vlády, vysloužilo v některých směrech negativní hodnocení.

Podpora Barossovi je dohodnutá

Přes protahující se jednání o Irsku se EU už stačila dohodnout na politické podpoře José Barrosovi jakožto kandidátovi na další pětileté období v čele Evropské komise i na reformě finančního dohledu, který by měl zabránit opakování loňské finanční krize. [celá zpráva]