Postkomunistické země se podle Klause začaly odklánět od svobod nabytých během první dekády po pádu železné opony a zapomnělo se i na snahy umenšit roli státu. Klaus přitom spatřuje začátek trendu už kolem roku 2000.

Prezident zopakoval kritiku vlád intervenujících, aby zmírnily dopady ekonomické krize. Podle serveru BusinessWeek k nim podotkl: "Nejsem si jist, zda kapitalismus může tak obrovský útok přežít“. Dodal, že ho reformy přinášející další omezení stále víc zneklidňují. Podle něj jenom krizi prohloubí.

 

Ekonomika trhu víceméně zmizela. Namísto toho máme sociální a ekologickou ekonomiku. Václav Klaus podle BusinessWeeku

 

Klaus rovněž řekl, že se víc manipuluje s lidmi "ve jménu různých politicky korektních ambicí“. V té souvislosti zmínil i "environmentalisty", kteří podle něj globálními změnami klimatu hrozí zbytečně a účelově.

Varšavskou konferenci pořádala polská centrální banka u příležitosti dvacátého výročí prvních svobodných voleb v zemi po desetiletích vlády komunistů. Volby 4. června 1989 nastartovaly pád režimu v zemích sovětského impéria.