„Na jedné straně máme v celé Evropě vlády, které pumpují obrovské sumy peněz do svých ekonomik, aby zvýšily tok hotovosti, ale na druhé straně tytéž vlády neplatí včas faktury. Evropští podnikatelé, zejména malé a střední firmy, bojují o přežití a injekce přinejmenším 65 miliard eur do ekonomiky by se mohla projevit jako skutečné záchranné lano,“ řekl kriticky Lars Wollung, ředitel společnosti Intrum Justitia.

Ta vypracovala studii o platební morálce států i dalších aktérů, která se opírá o průzkum mezi pěti tisíci unijními podnikateli. Studie ukazuje, že státy jsou ještě nespolehlivější plátci než soukromí podnikatelé či jednotliví zákazníci. Například zaplacení faktury jim trvá průměrně 37 dní – přestože lhůta pro platby je výrazně kratší, dvoutýdenní. Kdyby se ze dne na den „polepšili“ všichni plátci účtů, tedy státy, podnikatelé i zákazníci, do unijní ekonomiky by přiteklo 270 miliard eur – to je více peněz, než s jakými počítá plán EU na oživení unijní ekonomiky.

Podobný obrat k lepšímu ale nehrozí. Platební morálka se totiž zhoršuje. Odhaduje se, že nyní bude nutné odepsat až 2,4 procenta všech faktur jako špatné dluhy. Loni to byly jen dvě procenta. Znamená to, že se zvýší i výdaje na vymáhání dluhů – ty činí každý rok asi 25 miliard eur.