Vědci upřesnili, že koncentrace drogy v ovzduší je vyšší vždy o víkendu, což ukazuje na to, že se v této době kokainu spotřebovává více. "Koncentrace drogy je ovšem tak nepatrná, že i kdybychom žili tisíc let, nenadýchali bychom tolik, co odpovídá obvykle jedné dávce," uvedla badatelka Mirén Lópezová de Aldová.

Toto zjištění umožnila metoda zjišťování drog v ovzduší, kterou španělští vědci vyvinuli. O jejich výzkumu bude informovat americký časopis Analytical Chemistry. Podle výsledků jejich studie je kokain převládající drogou v ovzduší Madridu a Barcelony.

Metoda je založená na detekci 17 látek, které umožňují určit výskyt několika druhů ilegálních drog: kokainu, amfetaminu, opia, marihuany a  LSD. Koncentrace drog se pohybovala od 29 do 850 pikogramů na metr krychlový vzduchu (jeden pikogram se rovná jedné triliontině gramu).