Dvanáct procent dotazovaných se domnívá, že moc v Rusku má Medvěděv, přičemž po jeho zvolení to soudilo 22 procent. Mnohem víc - 30 procent - si myslí, že zem ovládá jeho předchůdce a nynější premiér Vladimír Putin.

Takřka polovina respodentnů je považuje v tomto ohledu za rovnocenné.

Bezmála 80 procent dotazovaných uvedlo, že Medvěděv pokračuje v politice svého vlivného předchůdce navzdory snaze vykreslit se v liberálnější světle a vystoupit ze stínu Putina, který si ho vybral za nástupce. Jen podle 13 procent Mědveděv mění kurz.

"Během svého prvního prezidentského roku se třetí prezident Ruska snažil dosáhnout dvou věcí - zůstat věrný politice druhého prezidenta Putina a najít vlastní politický styl. Zatím uspěl v obou směrech,“ napsal list Kommersant.