„Jsem hrdý na své pravicové smýšlení. Ale lidé by se neměli starat o mé politické smýšlení. Měli by mě soudit podle toho, jak dobrým jsem knězem,“ uvedl Angelo Idi. Jednapadesátiletý kostelník působí ve Vigevanu na severu Itálie, odkud pocházel i fašistický vůdce Benito Mussolini a kde má dodnes Liga severu silnou voličskou základnu.

Proti Idiovi nezasáhla církev ani poté, co byl viděn na shromáždění neofašistů, kde dokonce hajloval, stejně jako jeho kolega Giulio Tam na setkání neofašistické strany Forza Nuova na severu Itálie v Bergamu. Oba muži patří k ultrakonzervativnímu bratrstvu sv. Pia X., k němuž se hlásí i popírač holocaustu Richard Williamson z Británie.

Katolický duchovní Tam, který uznává Mussoliniho jako mučedníka, své hajlování vysvětlil v médiích slovy: „Mladí lidé ze strany Forza Nuova chtěli, abych jim požehnal. Vždy budu stát na jejich straně.“

Projevy neofašismu jsou v některých částech Itálie stále silnější a výraznější. To, že jsou však tolerovány i uvnitř církve, pobuřuje nejen velké množstí Italů, ale také věřících po celé Evropě.