"Oblastní soud potvrdil únorové rozhodnutí městského soudu, že (Hromádkova dcera) pobývá v Rusku v souladu se zákonem. Nezbývá než podat dovolání k prezídiu oblastního soudu," řekl první tajemník českého velvyslanectví v Moskvě Jan Kaše.

Podle Hromádkova advokáta Jurije Kirjušina bylo rozhodnutí soudu "naprosto nezákonné", ale dalo se očekávat, že soud bude na straně úřadů, které povolení k pobytu a na jeho základě i občanství udělily.

Pražský soud svěřil dítě otci

Otec svou malou dceru už rok neviděl, přestože u pražského soudu ji získal do své péče. Manželka odvezla dceru do Ruska, kde jí podle Hromádky během pěti dnů vyřídila povolení k pobytu a ruské občanství.

Další kolo sporu očekává právník nejen ve Vologdě, ale i u ruského nejvyššího soudu, kde napadá dřívější rozhodnutí petrohradského soudu neuznat rozhodnutí pražského soudu o svěření dítěte do otcovy péče. Hromádkovu manželku Olgu žaluje i v Petrohradě, a sice za to, že podle advokáta brání otci i v telefonickém styku s dítětem.

"Podle českého i ruského práva mají oba rodiče stejná práva. Podali jsme různé žaloby proti porušování práva otce a dítěte. Nevíme však, jak dopadnou. Bohužel, ve Vologdě zákon neplatí," řekl Kirjušin. Dodal, že nyní se otec snaží domoci alespoň toho, aby s dcerou mohl být během své dovolené.