Fritzlovi starší potomci, které měl se svou manželkou, se proti žádosti svého otce postavili. Obávají se, že by blízkost domova posílila jeho snahu se s nimi spojit. Fritzl už z vyšetřovací vazby opakovaně telefonoval svým dětem. Ony ale o žádný kontakt s mužem, který znásilňoval jejich sestru Elisabeth, nestojí.

Věznice v Garstenu má i oddělení pro duševně narušené pachatele, ve kterém si má svůj trest odpykat.

Příbuzní však nemají velkou šanci uspět se svým nesouhlasem. Podle Karstin Scheuchlové z rakouského ředitelství věznic oběti či příbuzní nemají žádné právo spolurozhodovat o tom, kde odsouzený bude. Fritzl má právo si zvolit nápravný ústav sám. [celá zpráva]

Fritzl byl odsouzen na doživotí. Byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby. Nejzávažnějším trestným činem bylo zabití dítěte. Jedno z jeho incestních dětí zemřelo po porodu ve sklepě, kde věznil svou dceru. Dále byl viněn ze zotročování a znásilňování.  [celá zpráva]

Příbuzní by ale případně mohli požádat soud o to, aby Fritzlovi kontakt s nimi zakázal. Pokud by zákaz nedodržoval, považovalo by se to za porušení zákona a mohlo by se to odrazit na výkonu jeho trestu. Musel by pak počítat s omezeními případných výhod, které by ve věznici mohl mít.


Zabránit telefonickému styku s příbuznými může i vedení věznice. Pokud by Fritzlovy děti dostatečně zdůvodnily, proč si telefonáty nepřejí, "byla by čísla dotyčných zablokována a pro pana F. by dál nebyla dostupná", řekla Scheuchlová.

Zatím není jasné, do které z rakouských věznic se nakonec Fritzl dostane. Posledních několik dní je ve vězení ve Vídni-Mittersteigu, kde se podrobí odbornému zkoumání. Psychologové, psychiatři a další znalci mají posoudit jeho stav a určit případnou léčbu. Potrvá to zhruba čtyři až osm týdnů, vystavení dokumentů pak prý zabere další týden či dva. Teprve poté se odsouzený přesune do vybraného zařízení pro duševně narušené, kde si bude trest odpykávat. 

Kauza týrání v Amstettenu
Josef Fritzl vylákal dceru do sklepení domu, v němž žil s manželkou a jenž zčásti pronajímal, když jí bylo osmnáct let. Zmizení Elisabeth odůvodňoval, že odešla k sektě. Za 24 let s ní měl sedm dětí. Jedno zemřelo po porodu a on jeho tělo spálil. Tři ze zbylých dětí se otci podařilo legálně adoptovat a mohl je ze sklepení vyvést. Lisu (16), Moniku (14) a Alexandera (12) vychovával společně se ženou. Ostatní děti, Felix (5), Stefan (18) a Kerstin (19) nikdy nespatřily denní světlo.

Na skutečnost se přišlo, až když Kerstin vážně onemocněla a musela do nemocnice, kde byla několik týdnů v komatu. Z toho se nakonec dostala a v utajení se učí žít se zbytkem rodiny a zvládat běžné situace.