Výzva částečně navazuje na nedávné papežovo varování mladých lidí před vztahy ve virtuálním světě, které ty reálné nenahradí. Italové zasílají vůbec nejvíc sms zpráv ze všech Evropanů. Z každého mobilu jich je měsíčně odesláno průměrně na padesát.

Kampaň za "textový půst“ začala podle listu The Times v Modeně, Bari a Pesaru a brzy zasáhla i další oblasti.

Podle modenského arcibiskupa Benita Cocchiho není zdržení se od odesílání zpráv jenom aktem sebezapření, ale také gestem politickým, které má ukázat na problémy třetího světa. Upozornil na koltan, směs minerálů tantalitu a kolumbitu, který je základním prvkem v elektronických přístrojích, a tudíž je příčinou vražedných bojů v Kongu, kde se těží.