Pro nezletilé to znamená, že bez doprovodu dospělého se nebudou moci objevit nejen na ulici, ale ani v restauracích, klubech nebo v kinech a v divadlech. V případě, že tímto dospělým doprovodem nebude jeden z rodičů, musí mít dotyčná osoba u sebe jejich písemný souhlas.

Porušení tohoto zákona se bude trestat pokutou od 300 do 500 leva (4300 až 7000 korun), při opakovaném porušení pak částkami od 500 do 1000 leva.

Podobný zákaz podle agentury AFP platil v Bulharsku naposledy během komunistické éry.

Novinka je součástí změn v zákoně na ochranu dětí, které dnes přijal parlament, který dále stanoví, že děti do 12 let musejí být trvale pod dohledem rodičů. Porušení tohoto ustanovení se bude trestat pokutou v rozpětí 1000 až 5000 leva, tedy až 70 000 korun.

Zákon také stanovil nové pokuty pro prodej alkoholu a tabáku mladistvým, ze současného rozpětí 1000 až 2000 leva vzrostou na 2000. Pokud prodejce poruší zákaz prodeje cigaret a alkoholu nezletilým opakovaně, bude jeho obchod zavřen na 12 měsíců.