Za vyzvánění zvonů Kirill v prostém černém šatu vstoupil do vyzdobeného chrámu, kde ho čekaly tisíce věřících a preláti v zlatých hávech. Poté byl za zpěvu čtyř pěveckých sborů postupně oděn do slavnostního bílého roucha a obdařen symboly svého postavení, jako je černozlatý háv, mitra a žezlo, a usazen na stolec patriarchy za volání "Axios!", tedy že Kirill je hoden této pocty.

Mezi hosty byli i ruský prezident Dmitrij Medveděv s chotí, premiér Vladimir Putin, moldavský prezident Vladimir Voronin a také potomci carské rodiny.

Ruský premiér Vladimir Putin přihlíží ceremoniálu.:. Ruský premiér Vladimir Putin přihlíží ceremoniálu.foto: Reuters/Sergei Karpukhin

Obřad vysílala televize v přímém přenosu a zmínila se i o tom, že intronizace patriarchy se mezi jinými církevními preláty ze zahraničí zúčastnil i metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof.

Patriarcha Kirill během korunovace na šestnáctého patriarchu Moskvy a celého Ruska.:. Patriarcha Kirill během korunovace na šestnáctého patriarchu Moskvy a celého Ruska.foto: Reuters/Sergei Karpukhin

Kirill (62) donedávna plnil roli "šéfa diplomacie" moskevského patriarchátu, než byl po úmrtí předchozího patriarchy Alexije II. pověřen dočasně církev vést. Provázela ho pověst vůdce reformátorského křídla, experti však předpokládají, že jako patriarcha nejspíše bude pokračovat v díle svého předchůdce a ochladí reformátorský zápal svých stoupenců, aby se vyhnul konfliktům s konzervativci a obviněním ze sbližování s katolickou církví.  

Prezident Dmitrij Medveděv líbá kříž v ruce patriarchy.:. Prezident Dmitrij Medveděv líbá kříž v ruce patriarchy.foto: Reuters/Sergei Karpukhin