Vědci varují, že bez včasného omezení emisí CO2 může být prostředí pro veškerý mořský život vážně poškozeno.

"Jsme hluboce znepokojeni nedávnými prudkými změnami v chemickém složení světových oceánů. V následujících dekádách mají tyto změny potenciál výrazně negativně ovlivnit mořské organismy, potravinové řetězce, rozličnost druhů a také rybářství,“ shodli se vědci.

Vyzývají politiky, aby se zasadili o snížení vypouštění CO2 „nejen kvůli nebezpečným změnám v klimatu, ale i nebezpečnému okyselování oceánů“.

Problém okyselování mořské vody vědci označují za "problém CO2 dvě“. Pokud se totiž podle nich bude koncentrace CO2 v atmosféře nadále zvyšovat současným tempem, hrozí, že už v roce 2050 budou moře pro celou řadu živočišných a rostlinných druhů neobyvatelná. Zánik hrozí například korálovým útesům.

Národy spoléhající na rybolov čelí katastrofě

Změny mohou mít podle vědců reálný dopad i na obživu miliónů lidí v oblastech, které jsou závislé na rybolovu. Jedná se zejména o ostrovní státy jihovýchodní Asie nebo pobřežní státy Afriky a jižní Ameriky.

"Chemické složení vody je naprosto zásadní, ale změny jsou tak rychlé a výrazné, že jejich dopad na organismy se zdá být nevyhnutelným,“ řekl doktor James Orr, který monackému sympoziu předsedal. "Otázkou pouze je, jak zlé to bude a jak brzy k tomu dojde,“ dodal.