"Máme ještě v paměti úspěšné německé předsednictví a jsme svědky dobrého začátku předsednictví českého," prohlásil tajemník francouzského ministerstva zahraničí Bruno Le Maire, který v Berlíně zastoupil svého šéfa, a zdůraznil důležitost francouzsko-německého motoru i pro další vývoj EU.

Hlavní část úvah všech tří směřovala k problémům a výzvám, před nimiž EU stojí. Nejotevřeněji o nich hovořil právě Schwarzenberg, jenž upozornil na to, že Evropa přestala být technologickou mocností.

Evropa musí investovat více do vědy

"Máme před sebou výzvy, před nimiž Evropa nestála staletí. Po staletí byla v čele technologického vývoje," upozornil Schwarzenberg. Tato doba je pryč, naznačil, a proto je podle něj třeba výrazně zvýšit investice do vědy. Šéf české diplomacie za svůj příspěvek sklidil nejdelší potlesk besedy před plným hledištěm berlínské Státní opery.

Český ministr rovněž vysvětloval některé priority českého předsednictví pod heslem "Evropa bez bariér". To podle něj zahrnuje i "kompletaci Evropy", přibližování Balkánu k EU. Jeho integrace však podle něj v poslední době vázne, a tak hrozí že odtud vzejdou stejné problémy jako v nedávné minulosti, poukázal Schwarzenberg na balkánské ozbrojené konflikty.

K Evropě bez bariér podle něj patří také nalézání nového vztahu k velkým východoevropským zemím jako Ukrajina a "nové, vzmáhající se Rusko".

Další mezinárodněpolitickou výzvou je pro EU podle Schwarzenberga aktivnější angažmá v Africe, což je v zájmu posílení bezpečnosti starého kontinentu a zastavení ilegální migrace.

Atraktivita Evropy roste

Steinmeier se zaměřil na postavení Evropy v globalizovaném světě. Budoucí uspořádání světa podle něj nebude fungovat, aniž by svůj díl odpovědnosti na sebe vzaly země jako Čína, Indie a Brazílie. Steinmeier přitom vykreslil pozitivnější představu o místě a vlivu Evropy ve světě, když vyzdvihl nedávné evropské iniciativy k regulaci finančních trhů a v oblasti ochrany klimatu.

"Atraktivita Evropy se zvyšuje" i za jejími hranicemi a "evropská zahraniční politika je ve světě respektována víc, než si to připouštíme uvnitř Evropy", poznamenal šéf německé diplomacie.

Debata, součást cyklu Rozmluvy o Evropě 2009, byla první z pěti nedělních rozmluv o aktuálních otázkách, které chce chystá do dubna uspořádat uspořádat nadační fond Allianz Kulturstiftung. Rozmluvy o Evropě se konají od roku 2006, kdy se poprvé uskutečnily v Mnichově v reakci na odmítnutí takzvané euroústavy v referendech v Nizozemsku a ve Francii.