ÚPN tak přistoupil k realizaci první etapy projektu Hlinkova garda 1938-1945, který odkrývá organizační a územní členění struktur gardy. Na internetu jsou zatím dostupná jména župních a okresních velitelů z let 1939 až 1943. Je to poprvé v historii Slovenska, kdy došlo ke zveřejnění jmen velitelů gardy.

Hlinkova garda byla polovojenskou organizací fašistické Hlinkovy slovenské lidové strany. Nejvyšším velitelem gardy byl prezident Jozef Tiso, který byl po válce odsouzen k nejvyššímu trestu. Příslušníci Hlinkovy gardy se aktivně zúčastnili perzekucí proti civilnímu obyvatelstvu, především proti Židům. Koncem druhé světové války byly Pohotovostní oddíly Hlinkovy gardy nasazeny k potlačení Slovenského národního povstání a k dalším policejním a vojenským akcím.