První vydání Zeitungszeugen (Svědecké listy) nezahrnuje jen reprinty deníků Den Angriff (Útok), jenž založil někdejší ministr propagandy Joseph Goebbles, konzervativního Deutsche Allgemeine Zeitung a opozičního komunistického Der Kämpfer (Bojovník).

Úvodní článek z konce ledna 1933 oznamuje, že se Hitler stal kancléřem. Následuje Goebblesův článek kritizující židovská média.

McGee plánuje vydat 150 čísel Zeitungszeugen, která mají pokrýt celé období do pádu režimu v roce 1945. Vydavatel chce vyvolat debatu, kritici však tvrdí, že jen podpoří ultrapravicové radikály.