Nález obsahuje podrobné architektonické nákresy paláce Holyroodhouse, včetně královské sokolnické uličky a kavárny před palácem. Mluvčí paláce označila nález za narušení bezpečnosti, které je bráno "velmi vážně“.

Z jejích informací vyplynulo, že všechna místa znázorněná na nákresech jsou přístupná veřejnosti.

Plány spolu s dopisem objevila náhodná chodkyně, respektive její fenka, s níž byla na procházce. "Polly viděla ty papíry v křoví u cesty. Vylezla z křoví a držela je v tlamě,“ řekla nálezkyně, která píše poradní sloupky do deníku Daily Record.  "Že se jedná o nákresy Holyroodhouse, mě šokovalo,“ uvedla.

Materiály podrobně znázorňují polohu a rozlohu zahrad, ale i vedení elektrických rozvodů, umístění bojlerů, plynoměrů, kuchyní a skladovacích prostor, toalet a umýváren. Zvýrazněny byly tři vstupní brány pro veřejnost.

BBC v souvislosti s nálezem nákresů královniny rezidence připomíná případ z roku 2004, kdy se novináři, který se vydával za dělníka, podařilo obejít bezpečnostní systémy a dostat se do bezprostřední blízkosti královských komnat.