Švýcarsko není členem EU, ačkoli je jejími členskými zeměmi zcela obklopeno, ale úzce s unií v mnoha ohledech spolupracuje. Myšlenka do ní vstoupit nenašla zatím v zemi dostatečnou podporu.

Vstup do schengenského systému si Švýcaři odsouhlasili v referendu v roce 2005. Od té doby vláda v Bernu s unií vyjednávala.

Švýcarské orgány si přály, aby se integrace do Schengenu uskutečnila ještě před Vánocemi. Další referendum o volném pohybu osob se má ve Švýcarsku konat v únoru 2009.

Schengenský systém odboural vnitřní hranice mezi členy a přenesl veškeré vstupní kontroly na vnější hranice společenství. K schengenskému prostoru se připojily všechny země EU s výjimkou Británie, Irska, Kypru, Bulharska a Rumunska. Česko do Schengenu vstoupilo loni, stejně jako jeho východní sousedi. O připojení k Schengenu jedná také Lichtenštejnsko.