Pamětní deska s reliéfem bývalého generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a posledního komunistického prezidenta Československa měla být slavnostně odhalena 19. prosince na budově místního úřadu Dúbravka. 

O umístění tabule požádala starostu Dúbravky Komunistická strana Slovenska. Starosta Dúbravky Ján Sandtner i poslanci městské části tento návrh podpořili. Údajně bylo rozhodující, že Husák se zasloužil o zachování staré části Dúbravky.

Autorem 90 centimetrů vysoké a 60 centimetrů široké tabule je výtvarník a sochař Peter Sulík. "Z mé strany nešlo o politiku. Byla to zakázka, jako každá jiná. Dělal jsem Novomestského i Jana Pavla II.," uvedl Sulík pro deník SME.

Husák se narodil 10.1.1913. V roce 1933 vstoupil jako student bratislavské právnické fakulty do KSČ. Za druhé světové války byl odpůrcem Tisova režimu a aktivně se účastnil Slovenského národního povstání. Po válce se stal předsedou Sboru pověřenců. V roce 1951 byl zatčen a  odsouzen na doživotí jako buržoasní nacionalista. O devět let později ho však propustili a v roce 1963 rehabilitovali. Do čela KSČ se dostal v roce 1969 a v roce 1975 se stal také prezidentem ČSSR. Za jeho vlády pokračovala perzekuce politických oponentů. Husákův režim bývá označován za normalizační.

Husák na prezidentský úřad rezignoval koncem roku 1989 a 18. 11. 1991 zemřel.